News/Events

Featured Content

As enshrined in the Non-legally Binding Instruments on all types of forest (UN Forest Instruments) adopted by the United Nations General Assembly in 2007
In 2006, at its sixth session, the United Nations Forum on Forests (UNFF) agreed on four shared Global Objectives on Forests, providing clear guidance on the future work of the international arrangement on forests. The four Global Objectives seek to:As a framework for implementing sustainable forest management, the UN Forest Instrument includes a set of 25 National Policies and Measures, which are designed to bring the country closer to the goal of achieving sustainably managed forest ecosystems all over the archipelago.

Although on voluntary basis, each member state of UNFF is responsible for the sustainable management of its forests and enforcement of its forest-related laws.

Importantly, in addition to the Government’s forest service units, all relevant stakeholders including local government units (LGU), local and indigenous communities, and non-governmental, civil society, academe, and media organizations will be involved through transparent, participatory constructive engagements, dialogues, and consultations.
Read more
CBFM-NGP CONGRESS

DENR Secretary's Audio Visual Presentation 
CBFM-NGP Congress: Pagsibol | Pagkakaisa | Pagbangon 
President Aquino's Speech
Talumpati ng

Kagalang-galang Benigno S. Aquino III

Pangulo ng Pilipinas

sa 2015 Community-Based Forest Management National Greening Program (CBFM-NGP) Congress

[Inihayag sa World Trade Center, Lungsod Pasay noong ika-28 ng Oktubre 2015]

Nitong nakaraang linggo lang, nag-ikot tayo sa ilang bayang nasalanta ng bagyong Lando. Sa pagmamasid natin, nakita natin ang lawak ng pinsalang dala ng delubyo, at lalong naging malinaw sa atin ang halaga ng pagtatanim at pangangalaga sa ating mga puno. Ito nga po mismo ang batayang prinsipyo ng ating National Greening Program.

Tandaan po natin, ang bumibisitang bagyo sa ating bansa kada taon: nasa dalawampu. Kaakibat po nito ang malaking posibilidad ng mga landslide at pagbaha. Sa tulong nga po ng mga puno, naiiwasan ang matinding pinsala. Bukod sa sinisipsip nito ang tubig-ulan, ang mga puno rin ang tumatangan at nagpapatatag sa lupa para hindi ito basta-basta gumuho, at maiwasan nga ang erosion.

Sa kabilang banda, kung matindi ang buhos ng ulan at kaunti ang puno sa kabundukan, kulang din ang sasalo sa tubig. Dahil dito, lalambot ang lupa at madali itong matatangay. Ang dulo po nito, ‘yung magkahalong tubig at lupa, didiretso sa ating mga ilog at ang pagdeposito pong ito ng dumi sa ilog ang tinatawag na siltation, na nagpapaapaw sa tubig at nagiging sanhi ng lalong pagbaha. Ang mas delikado pa: Tinatangay din ng rumaragasang tubig ang mga debris at troso na kalimitang resulta ng illegal logging. At ang unang tatamaan ay ang mga komunidad na malapit sa kabundukan.

Sa pagkakaunawa ko rin po: Habang nakakalbo ang kagubatan, nababawasan din ang mga punong nag-aabsorb ng carbon monoxide at carbon dioxide. Tumataas lalo ang antas ng polusyon; lumalala nga ang sitwasyon ng climate change, na siya namang nagpapalakas at nagpapadalas sa mga bagyong tumatama sa atin. Siklo ito ng pagkasira ng kalikasan.

Ito ang realidad ng climate change, at isa sa mga pangunahing apektado nito ay ang maliliit at liblib nating pamayanan. Ang nais nating maiwasan: peligro; ang hangad natin: tulungang makabangon agad ang mga tinamaan ng sakuna, para makasabay sila sa ating paghakbang patungo sa kaunlaran. Ang estratehiya: mag-build back better. Isang mahalagang elemento po nito ang Community Based Forest Management ng ating National Greening Program.

Aaminin ko po: Noong magsimula tayo, talagang naging palaisipan sa atin ang pagpigil sa illegal logging, ang pagbawas sa kabuuang carbon footprint ng bansa, at ang pagsusulong ng tamang kaisipan para ihinto ang kinagisnang slash and burn farming o kaingin. Sa matinding usok pa lang na dala nito, nalalagay na sa peligro ang ating mga kababayan.

Sa pagtukoy nga natin sa pinakaangkop na solusyon, nakita natin ang halaga ng diyalogo sa pagitan ng pamahalaan, mga pamayanan, at grupong direktang umaasa sa kalikasan, gaya ng mga kapatid nating katutubo. Sa ating pananaw, sa ganitong paraan, unti-unting maitatanim sa isipan ng ating mga benepisyaryo: Habang inaani ang benepisyo ng ating likas-yaman, nararapat din nila itong pangalagaan para maipamana naman sa mga darating na henerasyon. Pero kung hindi natin gagawing kabalikat ang mga komunidad, maaaring sila mismo ang maging hamon sa pagkalinga sa kagubatan.

Hinimok nga ng Estado ang mga dating nakikinabang lang sa kalikasan na maging mga kaagapay sa pagtatanggol dito. Ngayon nga po, ang dating umaasa lang sa kaingin, tagasugpo na nito. Sila na mismo ang kumikilos para matigil ang ilegal na pagtotroso. Sila na rin ang kusang nakikiambag para lalong yumabong ang ating mga kagubatan para sa ating kinabukasan.

Gaya ng nabanggit sa video kanina, sa pagbabayanihan ng pamahalaan, mga pamayanan at organisasyon, nakapagtanim na tayo ng 766 million seedlings sa 1.2 milyong ektarya ng lupain. Nalampasan na po natin ang pinagsamang 1.19 milyong ektarya ng naunang apat na administrasyon. Ang good news pa nga po: Ang milyong ektaryang natamnan natin ng puno, magagawang mag-absorb ng 30 milyong tonelada ng carbon kada taon. Ang dating forest cover naman na 6.8 million hectares bago mag-umpisa ang programa, lumawak na sa 8 milyong ektarya. Ibig-sabihin niyan: mas malinis na hangin para sa milyon-milyon nating kababayan; mas masiglang kalikasan at mas napangalagaang likas na yaman, na mapapakinabangan ng mas nakararami.

Baka po may magtatanong: Ano ba ang insentibo ng mga komunidad sa pangangalaga sa kagubatan? Gaya ng iba’t ibang inisyatiba natin para bigyang-lakas ang ating mga Boss, tumutok tayo sa paghubog sa kanilang kakayahan na paunlarin ang kanilang kalagayan. Ang ginagawa nga po ng ating DENR, katuwang ng DA, DAR, at DILG, pinag-aaralan ang isang lugar at tinutukoy kung ano ang pinakamaiinam na kabuhayang pang-agro-forestry para rito. Ang bunga po niyan: Mahigit 390,000 nang indibidwal ang napagkalooban ng maayos na hanapbuhay.

Isang halimbawa nito ang pagtatanim ng mangroves na nakakatulong para maiwasan ang mapaminsalang epekto ng storm surge. Bukod nga sa pagiging proteksiyon mula sa sakuna, ito pong mga mangroves ay nagsisilbing tirahan ng mga alimango at hipon, na maaaring ibenta ng mga nangangalaga dito. Siyempre po, kapag mas ligtas ang komunidad, mas maeengganyo rin ang marami pang turistang bumisita sa mga ito.

Isa rin pong bahagi ng ating Community Based Forest Management ang pagtuturo ng pagtatanim ng crops gaya ng kape at cacao bilang alternatibong kabuhayan. Nariyan din ang pagtuturo ng pagtukoy sa tamang pagpupunlaan, paggamit ng pataba, at pagtatayo ng wastong nursery para sa mga pananim. Talaga naman pong sa mga pagsasanay na ito, nagkakaroon ng masaganang ani ang mga benepisyaryong komunidad, at nasasagad ang kanilang kita.

Ngayong taon naman, natapos na natin ang Forestland Boundary Delineation sa lahat ng probinsiya sa Pilipinas. Ang benepisyo nito: Dahil tukoy na ang mga bahagi ng kagubatan at kung ano ang lupang magagamit para sa agrikultura at iba pang kabuhayan, mas makakatutok na tayo sa pagpapaunlad sa mga industriyang makakatulong sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa ating mga kababayan.

Kasabay naman ng ating National Greening Program, pinaigting pa natin ang kampanya laban sa illegal logging at ipinunla ang kaisipang delikado ang pakikisangkot sa ganitong gawain. Maganda nga po ang balitang natanggap natin: Ang 197 illegal logging hotspots sa bansa noong 2011, naibaba na natin sa 23 nitong Oktubre. Ang nakumpiska naman pong 30.71 million board-feet ng ilegal na troso at forest products, nagamit natin para maipaayos ang 388 na school buildings, at magpagawa ang mahigit 146,470 na mga upuan at kagamitan sa atin pong mga pampublikong paaralan. Ang nakikita nga po natin dito ay yung tinatawag na “convergence,” kung saan nagtutulungan ang iba’t ibang ahensiya ng gobyerno para sabay-sabay at sistematikong tugunan ang samot-saring suliranin.

Idagdag ko na rin: Ngayong buwan po, ipinasa natin sa UN Framework Convention on Climate Change ang dokumentong tumutukoy sa ating “intended nationally determined contribution” para bawasan ng 70 porsiyento ang ating greenhouse gas emissions pagdating ng 2030. Maliwanag nga sa atin: Kung ayaw nating kaharapin ng ating mga anak ang mga kalamidad at pagsubok na dinanas natin, kailangang makiisa tayo sa abot ng ating makakaya para hubugin ang isang mas maaliwalas na bukas.

Klaro po: Inaani na natin ang mga positibong bunga ng ipinunla nating magagandang inisyatiba—mula sa pangangalaga sa kalikasan, sa pagpapaunlad ng ekonomiya, hanggang sa paglalatag ng pagkakataon na maghahatid ng benepisyo sa mamamayan. Naabot po natin ang mga tagumpay dahil sa ating ambagan, malasakit, at pagkakapit-bisig. Imbis na maging pabigat sa isa’t isa, imbis na unahin ang sarili, isinulong natin ang interes ng mas nakakarami.

Sa loob ng mahigit limang taon, sa inyong pakikiambag at sa gabay ng Panginoon, nagawa nating posible ang mga bagay na dati’y inakala nating imposible. Sa mga susunod pang panahon, lalo pa tayong magkabit-bisig upang gawing permanente ang reporma. Lalo pa tayong magsikap upang tuluyan nating mapitas ang mas mapipintog na bunga sa Daang Matuwid. Malinaw na ito lamang ang subok at tunay na landas patungo sa isang Pilipinas na mas masagana, mas patas, at di-hamak na mas maganda kaysa sa ating dinatnan.

Kanina po’y binirahan sa akin ng butihing Kalihim Mon Paje, marami raw hong nagtatanong: Pagdating sa susunod na taon, anong mangyayari sa programang ito? Sa akin pong pakiwari, maayos po ang programang ito, maganda ang resulta, bakit ho hindi itutuloy? [Palakpakan] Para panigurado po, siyempre, lahat ng kapangyarihan sa estadong ito nagmumula po sa inyo. Kayo ang maniniguradong magpapatuloy ang programang ito.

Magandang araw po. Maraming salamat po sa inyong lahat.


Featured Video
See how planting and taking care of trees and forests can lead to a better life for the community.
Invitation to Bid
2015 PROCUREMENTS

Programs and Projects
Links
Back to Top