FMB-GAD : COVID19 Health Advisory


    Protektahan ang sarili sa banta ng COVID-19 gamit ang mga simpleng paraan gaya ng mga sumusunod :
    Kung ikaw ay nag-aalaga ng taong hinihinalaang may COVID-19 maaring gawin ang mga bagay na ito :
    Kung may empleyadong hinihinalang may COVID-19 infection o mga taong may respiratory symptoms at travel history sa ibang bansa maaring gawin ang mga sumusunod upang maiwasan ang pagkahawa :
    Narito naman ang isang simpleng tools para ma-assess ang sarili kung ikaw ba ay possibleng infected ng COVID-19
    Narito din ang simple at maikling eksplenasyon kung ano nga ba ang 14-Day Home Quarantine at kung kailang ito kailangan gawin.

Posted: August 3, 2020 Views: 273

Recent Activities